Rozwiązania i produkty

Jednym z segmentów rynku na którym działa nasza firma jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw oraz tworzenie i dostarczanie oprogramowania niezbędnego do ich działania.

Wśród rozwiązań, jakie dostarczamy znajdują się:

  • autorskie oprogramowanie wspomagające pracę przedsiębiorstwa,
  • tworzenie oprogramowania na indywidualne zamówienie klienta,
  • kompleksowe i kompletne rozwiązania związane z monitoringiem logistycznym,
  • rozproszone klastry bazodanowe oparte o replikację danych,
  • projektowanie i budowa sieci teleinformatycznych,
  • instalacja i konfiguracja zaawansowanych systemów serwerowych,
  • audyty bezpieczeństwa i usługi konsultingowe,
  • integracja systemów informatycznych.

Krótka charakterystyka i prezentacja systemów wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstwa:

System finansowo-księgowy FK

system operacyjny: dos, windows

System finansowo-księgowy FK zapewnia obsługę pełnej księgowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Dzięki generowanym przez system zestawieniom danych użytkownik otrzymuje wgląd w bieżącą sytuację finansową firmy, co umożliwia sprawne zarządzanie.

Zastosowanie rozbudowanego systemu weryfikacji, automatycznego tworzenia dekretów księgowych oraz schematów rozksięgowania kosztów, znacznie skraca czas potrzebny na wprowadzanie danych i skutecznie zapobiega pomyłkom.

Oprogramowanie pozwala rejestrowanie dokumentów księgowych oraz prowadzenie wymaganych przez ustawę ksiąg rachunkowych: księgi głównej, dzienników oraz ksiąg pomocniczych,a także rejestrów zakupów i sprzedaży VAT oraz ich podrejestrów zarówno dla operacji krajowych, importu i eksportu wewnątrzwspólnotowego i krajów poza unijnych. Plan kont jest dowolnie definiowany przez użytkownika w strukturze dwupoziomowej (syntetyka - analityka).

System finansowo-księgowy FK wyposażony został także w moduł współpracy z najpopularniejszymi programami bankowymi tj. MiniBank, MultiCash i SOLO Corporate. Dzięki temu możliwy jest łatwy import wyciągów ich automatyczne księgowanie, a także półautomatyczne księgowanie płatności na ich podstawie. W drugą stronę moduł pozwala na eksport przelewów wprowadzonych w systemie FK w formatach zgodnych z wymogami banków.

System ewidencji towarów i fakturowania SET

system operacyjny: dos, windows

System SET jest programem wspomagającym zarządzanie magazynem i procesem sprzedaży. Zapewnia on pełną kontrolę, ewidencję i rozliczenie towarów i usług, a także umożliwia wystawienie niezbędnych dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych. Ewidencja i wycena magazynu może odbywać się według LIFO, FIFO lub ceny średniej ważonej. Dodatkowo możliwe jest rejstrowanie obrotu ilościowego i wartościowego dla wielu partii danego towaru uwzględniające parametry jakościowe. Każdy indeks towarowy ewidencjonowany i sprzedawany może być jednocześnie w trzech jednostkach miary.

System ewidencji towarów obsługuje dowolną ilość magazynów, w tym magazynów odległych (tzw. rozproszonych). Obrót towarowy generowany jest na podstawie dokuemtów magazynowych takich jak: WZ, WD, RW, PZ, PW, MM+, MM-. Wszystkie operacje wykorzystują bazę indeksów towarowych, w której wprowadzone są informacje identyfikujące towar między innymi takie jak: indeks materiałowy, kod kreskowy, nazwa, grupa towarowa, stawka VAT, podstawowa jednostka miary + 2 dodatkowe jednostki miary, klasyfikacja towaru, numer partii i wiele innych.

Zestawienia ilościowe, wartościowe oraz rotacji towarów umożliwiają analizę przychodów i rozchodów w różnym ujęciu, co daje podstawę menadżerom do podejmowania ekonomicznie uzasadnionych decyzji.

Program umożliwia także generowanie dokumentów w postaci elektronicznej, zapewnia także współpracę z platformami B2B, np. z EDI.

W przypadku współpracy systemu SET z FK automatycznie generowane są dekrety dot. dokumentów zakupu i sprzedaży, a także zapłaty od kontrahentów.

System obsługi serwisu i warsztatu samochodowego WARS

system operacyjny: dos, windows

System obsługi serwisu i warsztatu samochodowego WARS adresowany jest do serwisów i warsztatów samochodowych które prowadzą nie tylko naprawy samochodów gwarancyjne i pogwarancyjne, ale także okresowe przeglądy i badania techniczne.

Program prowadzi ewidencję części zamiennych, zleceń, grafiki obciążenia pracowników i stanowisk serwisowych. Obsługiwane pojazdy mogą być powiązane z klientem. Każdy klient może posiadać kilka pojazdów, pojazdy mogą zmieniać właścicieli. Dzięki unikalnej identyfikacji, między innymi za pomocą numeru VIN, historia napraw i obsługi pojazdu jest łatwo dostępna zarówno dla pracowników serwisu jak i dla klienta. Dzięki temu powstaje dodatkowo także elektroniczna ksążka serwisowa.

Zadaniem systemu WARS jest przede wszystkim zarządzanie zleceniami serwisowymi. Dla każdego klienta lub pojazdu można zaplanować i zarezerwować przegląd. W trakcie każdego przeglądu tworzona jest elektroniczna karta przeglądu, która po wydrukowaniu stanowi podstawę dla pracy serwisantów. Karta przeglądu zawiera listę czynności serwisowych oraz zaplanowanych części. System umożliwia przenoszenie przeglądów pomiędzy rożnymi ich statusami, od planowanego, przez realizowany do zamkniętego. W między czasie każde zlecenie może być anulowane lub odłożone na później jako oczekujące. System umożliwia szybki przegląd wszystkich zgłoszeń w danym statusie co ułatwia zarządzanie pracą całego zespołu. Informacja o zakończeniu realizacji zlecenia może automatycznie być dostarczana do klienta za pomocą poczty elektronicznej bądź bramki SMS.

System ewidencji środków trwałych EWST

system operacyjny: dos, windows

EWST jest systemem przeznaczonym do ewidencji i amortyzacji środków trwałych. Dzięki przemyślanej strukturze zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o składnikach majątku trwałego oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Dzięki możliwości parametryzacji łatwo go przystosować do systemu amortyzacji stosowanego w danej firmie. Automatyzuje proces dokonywania odpisów amortyzacyjnych i odpowiedniego księgowania.

Program pozwala na amortyzację środków trwałych metodami: liniową, jednorazową, degresywną a także KUP/NKUP (jeżeli wartość odpisu tylko częściowo stanowi koszt uzyskania przychodu). Automatycznie generowane są dokumenty OT i LT, a także karta środka trwałego i historia operacji.

Dzięki rozbudowanemu systemowi raportowania możliwe jest wygenerowanie wydruków umożliwiające ocenę stanu majątku trwałego firmy, a tekże wielu innych wymaganych przez ustawę o rachunkowości.

System ewidencji środków trwałych współpracuje z systemem FK i generuje automatyczne dekrety amortyzacyjne.

System ewidencji czasu pracy ECP

system operacyjny: windows

System umożliwia harmonogramowanie i rozliczanie pracy w systemie zmianowym, z automatycznym naliczeniem godzin nadliczbowych i nocnych umożliwia kontrolę harmonogramu w stosunku do obowiązujących przepisów prawa pracy.

Współpracuje z rejestratorami i czytnikami kart magnetycznych, m.in. UNICARD SD-1660D, SD-110.

System HOTEL

system operacyjny: windows

Program wspomaga zarządzanie obiektami hotelowymi. Szeroka funkcjonalność znajduje zastosowanie w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych czy zajazdach. System zapewnia wszechstronną obsługę Klienta, sprawną politykę sprzedaży i budowanie trwałych relacji lojalnościowych z gośćmi.

Obsługa wypożyczalni sprzętu, ewidencja wyposażenia pokoi, rozliczenie stołówki i planowanie posiłków. Obsługa kasy i magazynu. Możliwość rezerwacji za pomocą strony internetowej. Współpracuje z urządzeniami fiskalnymi oraz systemem FK.

Poczta RoundCube

 


Chmura tagów

Kompleksowe rozwiązania Integracja systemów Monitoring logistyczny Projektowanie sieci Konsulting Replikacja danych System FK Systemy serwerowe Klastry bazodanowe System EWST System HOTEL platformy B2B Rozproszone bazy danych System WARS Audyty bezpieczeństwa

GeoNAVI logoMedia-Lab logo4track logo4maps logo